Mr.sc. Adriana Prica, doktorica dentalne medicine, specijalistica ortodoncije

Doktorica Adriana Prica rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Potom upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja na istom odrađuje pripravnički staž u trajanju od 1 godine u Domu zdravlja Zagreb – Istok i Stomatološkoj poliklinici Zagreb – Perkovčeva. Nakon toga započinje sa radom u privatnoj ordinaciji dentalne medicine.

Zatim slijedi upis na Poslijediplomski magistarski znanstveni studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni stupanj – magistar znanosti obranila je temom iz oralne kirurgije „Komparacija recidiva ameloblastoma i odontogenih keratocista”.

 

Budući da naša Adriana uvijek teži stručnom usavršavanju i voli raditi sa malim pacijentima (ali i velikima), odlazi na specijalizaciju iz ortodoncije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje po završetku specijalizacije stječe titulu specijaliste ortodonta. Nakon specijalizacije, radila je u Stomatološkoj poliklinici Zagreb – Perkovčeva, a sveukupno ima više od 25 godina radnog iskustva u struci.

Svoje znanje neprestano nadograđuje educirajući se sudjelovanjem na mnogobrojnim Hrvatskim i inozemnim stručnim kongresima i tečajevima.Također sudjeluje kao predavač na stručnim kongresima.

Područje interesa su ortodoncija sa dentalnom estetikom i estetikom lica (hijaluronski dermalni filleri).

Član je Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM), Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatskog ortodontskog društva (HOD), Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja (HDMVZO).

Mr.sc. Dunja Prica, doktorica dentalne medicine

Doktorica Dunja Prica rođena je u Zagrebu. Nakon prirodoslovno-matematičke V.gimnazije, upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kojeg u roku završava kao jedan od najboljih studenata s temom diplomskog rada „Biokompatibilnost dentalnih materijala“. Nakon Diplomskog, kreće na Poslijediplomski magistarski znanstveni studij pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Titulu magistre znanosti stječe sa 29.godina obranom  magistarskog rada na temu „Citotoksičnost i  mutageni potencijal dentinskih adheziva“. Radove objavljuje u časopisima dentalne medicine, kao što su Journal of Oral Rehabilitation ( CC časopis ) i Acta stomatologica Croatica.

Nakon odrađenog pripravničkog staža u trajanju od godine dana u Domu zdravlja Zagreb-  Centar i Stomatološkoj poliklinici Zagreb – Perkovčeva, radi u Hitnoj stomatološkoj službi Grada Zagreba gdje rješava hitne stomatološke pacijente sa bolovima i upalama usne šupljine i komplicirane ekstrakcije (vađenja) zubi. Doktorica Dunja je također radila na zamjenama u Domu zdravlja Zagreb – Centar, gdje obavlja poslove polivalentne stomatologije, dakle sve stomatološke grane i u privatnim ordinacijama dentalne medicine, gdje radi suvremenu estetsku stomatologiju.

Iz te široke lepeze profesionalnih iskustava, profilirala se specifična profesionalna, ali prije svega ljudska skrb za pacijenta koju doktorica primjenjuje u svojem radu.

Sudjeluje na brojnim domaćim i inozemnim stručnim kongresima , posebno iz područja estetske stomatologije i estetike lica (dermalni filleri), čime je u toku sa svim dostignućima, tehnikama i novim materijalima u stomatologiji.

Close Menu